Voor altijd jong

schobbejakvoor altijd jong. voor altijd: jong. voor: altijd jong

“bijna vergeten woorden”

Jelte van der Kooi. www.ziez-onderwijs.nl 06 24127522     ziezkijkt@gmail.com

Kinderboekenweek masterclass 2016

belhamel, bengel, bliksemstraal, boefje, doerak, dondersteen, donderstraal, etter, guit, kataas, kwajongen, kwapoets, loeder, lorejas, nietsnut, ondeugd, rakker, rekel, schavuit, schelm, snotaap, straatvlegel, vlegel, wittekop, bandiet, bedrieger, boef, booswicht, deugniet, ellendeling, fielt, galgenbrok, hondsvot, loebas, onverlaat, oplichter, ploert, schobbejak, schoelje, schoft, slechterik, smiecht, snoodaard, spitsboef, bajesklant, schurk, slechterik, zware jongen, patjakker, vrijbuiter

dapper, ferm, fier, flink, gedurfd, gewaagd, heldhaftig, heroïek, kloek, kloekmoedig, koen, manhaftig, manmoedig, moedig, onbeschroomd, onbevreesd, onversaagd, onverschrokken, onvervaard, stoer, stout, stoutmoedig, vrijmoedig, dapper, kranig, sterk, stoutmoedig, vermetel, boud, driest, vrijpostig

belachelijk, bespottelijk, bezopen, dwaas, gek, grotesk, idioot, koddig, kolderiek, krankzinnig, lachwekkend, mesjogge, ongerijmd, onzinnig, potsierlijk, ridicuul, dol, getikt, kluchtig, maf, mal, mallotig, onnozel, onwijs, raar, redeloos, stom, uitzinnig, verstandeloos, vreemd, zinloos, zot, absurd, achterlijk, halfgaar, simpel, stompzinnig, grotesk, onbenullig, zinneloos, bizar, averechts, buitensporig, disparaat, ongepast, onlogisch, onzinnig, krankjorum, kluchtig, komiek

geweldig, buitengewoon, daverend, denderend, eindeloos, enorm, excellent, fameus, fantastisch, formidabel, gruwelijk, kolossaal, machtig, magnifiek, mieters, prachtig, razend, reusachtig, reuze, sensationeel, subliem, verdraaid, verduiveld, verschrikkelijk

fabelachtig, luisterrijk, schitterend, flink, geducht, heftig, hevig, krachtig, onstuimig, sterk, vervaarlijk, zwaar, ontstellend, ontzettend, uitermate, uiterst, vreselijk, kostelijk, opperbest, puik, puikbest, uitmuntend, uitnemend, uitzonderlijk, volmaakt, voorbeeldig, voornaam, voortreffelijk, oogverblindend, schitterend, schoon, wondermooi, ontiegelijk, ontzaglijk, denderend, donders, geducht, ongenadig, vinnig, fenomenaal, luisterrijk, magnifiek, ontzaglijk, subliem, abnormaal, buitensporig, ontstellend, ontzettend, mieters, grovelijk, gigantesk, gigantisch, kolossaal, reuze, reuzegroot, titanisch

kameraad, metgezel ; makker, bondgenoot, gabber, kompaan, kornuit, maat, makker, metgezel, spitsbroeder, trawant, vriend, wapenbroeder, gezel, knecht, maat, handlanger, kameraad, vrind

mooi, gaaf, gekloft, geweldig, jofel, keurig, kostelijk, briljant, enorm, fantastisch, fijn, geweldig, heerlijk, imposant, indrukwekkend, kolossaal, reusachtig, schromelijk, ergerlijk, geducht, schabouwelijk, verschrikkelijk, klasse, perfect, prima, puik, uitmuntend, uitstekend, volkomen, volmaakt, formidabel, groots, ontzaglijk, reusachtig, verbazingwekkend, aanzienlijk, fel, fiks, flink, fors, geweldig, hard, hevig, intens, tomeloos, verwoed, wild, allemachtig, uiterst

sukkel, domkop, domoor, druiloor, dwaas, dwaze, ei, ezel, idioot, imbeciel, klungel, kluns, knoeier, kruk, lijs, loser, mislukkeling, nul, oen, onnozelaar, peer, prutser, schaap, schapenkop, schlemiel, sloeber, stakker, stomkop, stommeling, stommerd, stommerik, stumperd, stuntel, sufferd, sukkelaar, sul, treuzelaar, uilskuiken, ziel, zot, zwakzinnige, eend, ezelsveulen, hannes, kalfskop, leeghoofd, onbenul, onnozele, rund, slaapkop, steenezel, sukkel, uil, uilenkop, mafferik, pezewever, schotelvod, slaapmuts, stommeling, stommerd, suffer, frul, hals, jandoedel, kloef, labbekak, loebas, lomperd, boer, boerenkinkel, boerenpummel, botterik, buffel, guil, hannekemaaier, kaffer, kinkel, knul, knuppel, loeris, lomperik, lorejas, lummel, plomperd, lummel, stoffel, sukkel, vlegel, kwibus, mafketel, nar, oen, pias, gekskap, druiloor, lijpkikker, dopper, drommel, stakkerd, zielenpoot, broddelaar, knoeier, mislukkeling, eitje, halfzachte, schuimpje, slappeling, softie, watje, zacht ei, beuzelaar, koekenbakker, brekebeen, beunhaas, dompelaar, stumper

lieveling, bout, darling, dot, lieverd, schat, schatje, snoes, gunsteling, hartendief, troetelkind, beminde, engel, geliefde, hartendief, hartenlap, lief, liefje, schattebout, snoepje, snoes, vlam, zoetelief, uitverkorene, galant, kloris, verkering, verloofde, vriendje, vrijer, lieverdje, dotje, hartje, scheet, troetelkind, zoeterd, gunsteling, oogappel, benjamin

 

 

Naast masterclasses voor de kinderboekenweek hou ik me vooral bezig met ‘zo kun je mij bereiken.’:

Inzicht in de achtergrond van je eigen gedrag, dat van collega’s en kinderen waardoor je positieve invloed op communicatiepatronen binnen groepen en teams krijgt; Een methode om, door echt te luisteren en in te tunen, soepele en stevige (werk)relaties op te bouwen gebaseerd op gedeelde verantwoordelijkheid en vertrouwen in plaats van onbegrip en angst; Plezier en compassie in het werk en variatie in het contact met je omgeving zowel binnen het werk als daarbuiten; Een heldere en duidelijke visie op hoe communicatie kwalitatief efficiënter ingezet kan worden in (werk)relaties, klassituaties en overlegsituaties, om zo optimale resultaten en een goede sfeer te realiseren; Een mogelijkheid om te reflecteren op je eigen persoonlijkheid en drijfveren en die van anderen; Heldere, transparante communicatie die motiveert, inspireert, verbindt, erkenning geeft en, als het nodig is, dicteert.

Over mij: Ruime ervaring als leerkracht, intern begeleider, directeur, trainer, coach, adviseur. De afgelopen drie jaar meer dan 180 observaties in lokalen als gedragscoach. De laatste 9 jaar: teamtrainingen; team/ individuele coaching; werkbelevingsonderzoeken; trajecten gericht op groepsdynamiek; ouderavonden; workshops; lezingen.

Persoonlijk

Jarenlang heb ik mezelf afgevraagd hoe het kon dat ik elk kind bereikte, als leerkracht en als directeur. Het antwoord vond ik in de toepassing van het Process Communication Model (PCM).

Jarenlang heb ik me, eerst als leerkracht in het basisonderwijs, vervolgens als directeur van een school in Oost-Groningen hard gemaakt en ingezet om de betrokkenheid van elk kind bij het leren te vergroten. Met innovatieve, creatieve projecten (zoals de werelddeuren: 70 deuren ingegraven in de berm van het kanaal, voorzien van gedichten van elk kind en voorzien van schilderijen van de hand van diezelfde kinderen) bereikten wij elk kind omdat de projecten die we opzetten aansloten bij de leef en belevingswereld van elk kind. Ik schreef daarnaast verhalen over meester Korneel. Hij leeft voor, laat beleven en laat anders kijken. Hij laat kinderen en leerkrachten zien dat onderwijs niet alleen het overdragen van leerstof is maar vooral HOE je elk kind die leerstof aanbiedt. Dat het niet alleen gaat over gedachten, meningen en feiten maar ook over spanning en actie, speels contact, samen werken en tijd om alleen te zijn.

Mijn uitgangspunt en missie is dat elke leerkracht ELK kind in zijn klas echt kan bereiken. Ik laat leerkrachten, intern begeleiders en directieleden zien dat zij en elk van de kinderen hun eigen manier hebben om naar de wereld te kijken. Met voorkeursstijlen die observeerbaar zijn en die laten zien hoe dat ene kind de wereld waarneemt door gedachten, meningen, actie, reactie, inactie (reflectie) of gevoelens. En dat jouw taal niet per se de taal van het kind hoeft te zijn maar dat je wel zijn taal kunt spreken. Dat begint met zelfinzicht. Op www.ziez-onderwijs.nl meer over mij en mijn werk.