missie

Mijn missie uitgewerkt.

De insteek: onderwijs verzorgen vanuit ‘psychologische behoefte.’

Ik heb een missie. Het (basis)onderwijs in Nederland zo inrichten dat van elke leerling elke dag wordt gezien wat zijn of haar psychologische behoefte is.

Omdat dat de basis is die ervoor zorgt dat de leerling begrijpt WAT we zeggen. En dat is de voorwaarde om te komen tot leren. En dat is wat we kunnen meten. En dat is wat in Nederland leidend is. Omdat we dan aan de wereld kunnen laten zien dat we (economisch) meetellen.

Doel: dé basisscholen die gezien gaan worden als de unieke kartrekkers van een veranderend bewustzijn in het onderwijslandschap.

Ik ben op zoek naar bestuurders die samen met schoolteams hun nek graag uitsteken, kansen zien en de uitdaging aangaan om het onderwijs zo vorm te geven dat het aantal uitzonderingen wordt gereduceerd tot ‘nul.’

In mijn school(concept) draait het natuurlijk ook om opbrengsten. Dat is onderwijs: kennis overdragen.

Wat er naast ons ‘onderwijzen’ nog belangrijker is zijn de volgende drie pijlers: ‘psychologische behoefte’; ‘omgevingsvoorkeuren’ en ‘aanspreekkanaal.’

Wanneer we de laatste drie pijlers centraal stellen is zogenaamd distressgedrag bij elk van de leerlingen voorspelbaar, nemen we de lift naar wat elk van de leerlingen nodig heeft in een omgeving die past bij diens omgevingsvoorkeur en nodigen we de leerlingen uit tot interne motivatie om tot leren te komen.

En daarin zit de sleutel tot succes.

Samen met leerkrachten die in staat zijn (en de moed hebben) om hun manier van lesgeven aan te laten sluiten bij de omgevingsvoorkeur en de psychologische behoefte van elk van de leerlingen en het aanspreekkanaal gebruiken dat past bij elk van de leerlingen gaan jullie, samen met mij, het onderwijs in Nederland voor altijd veranderen.

Ben jij die bestuurder die ruimte heeft en biedt om vooruitstrevend vernieuwend te zijn, ben je die leerkracht die zijn team mijn uitdaging als een kans ziet zoek dan contact met me voor uitgebreide informatie. ziezkijkt@gmail.com of 06 24127522