in Zicht brochure

Mijn juf ziet wie ik ben

In Zicht focust op 3 observatiepijlers:

  • Zelf in Zicht: zelfobservatie
  • Leerling in Zicht: leerling-observatie
  • Groep in Zicht: observeren van eengroep leerlingen
    In elke pijler staat centraal:
  • Voorkeuren in taal en omgeving
  • Verschillen in motivatie
  • Herkennen van en omgaan metdistress (negatieve stress)

Meerwaarde

In Zicht legt een fundament onder de dagelijkse onderwijspraktijk.

Dat fundament bestaat uit steeds verbeterende observatie- en communicatievaardigheden binnen de onderwijspraktijk.Binnen scholen zetten we in op heldere, transparante communicatie tussen leerkrachten en leerlingen. Communicatie die motiveert, inspireert, verbindt, erkenning geeft en, als het nodig is, dicteert.

Hoe meer opgeladen de batterij is bij leerkrachten en binnen teams, hoe beter dit lukt.Leerkrachten maken door hun persoonlijke authenticiteit, talenten, vaardigheden om samen te werken, overtuigingskracht en oprechte aandacht het verschil.

Voor het kind in het bijzonder en het onderwijs in het algemeen.

Door met aandacht jezelf te observeren en de kennis die je op doet over jezelf te delen verhoogt dit het eigen werkplezier. Wanneer schoolteams gezamenlijk aan de slag gaan met In Zicht versterkt dit het professionele schoolklimaat.

Zo ontstaat een voedingsbodem voor:

• een zich steeds versterkend pedagogisch klimaat waarin leerkrachten alle leerlingen bereiken, leerlingen komen tot zelfinzicht en inzicht in anderen

• zelfredzaamheid bij leerkrachten en leerlingen

• didactisch handelen door leerkrachten op zo’n manier dat leerlingen weten wat hun onbegrensde mogelijkheden zijn.

Observeren en daarmee elke leerling écht zien

terug naar home