zelfinzicht

Wanneer je werkt met in Zicht krijg je zelfinzicht, zicht op je persoonlijkheidsprofiel, je kwaliteiten, je manier van kijken naar de wereld en je psychologische behoefte.
Je weet wat je gedrag op een mindere dag is en hoe je jouw energieniveau optimaal kunnen houden. Het resultaat: minder ziekteverzuim, betere samenwerking, meer werkplezier.

Het onderwijs verandert doordat jij ziet en ervaart dat je, behalve vanuit zichzelf, op basis van observatie gericht vanuit de leerling gaat denken.

Het instructiemodel als hét werkmodel van de leraar maakt plaats voor het relatiemodel.

krijg zicht op de manier waarop de leerling tot leren komt

We gaan een stap verder dan de inspectie door óók te focussen op het zelfbewustzijn van leerkrachten.


Deze manier werken aan het zelfbewustzijn is innovatief. Door deze werkwijze focust de leerkracht nog meer op eigen gedrag en ontstaat er een groter zelfbewustzijn. Hierdoor is de leerkracht in staat om door echt te luisteren en intunen een goede (werk) relatie op te bouwen met de leerling. Door het koppelen van zelfbewustzijn en zelfredzaamheid (self efficacy) aan de in In Zicht beschreven manier van observeren/ handelen wordt het kind ‘gezien’ en weet de leerkracht wat de leerling nodig heeft om tot leren te komen. Hierdoor worden er succeservaringen gecreëerd en ontstaat er een optimaal pedagogisch- en leerklimaat in de klas

Deze werkwijze van In Zicht is tijdloos en bijna te vanzelfsprekend om waar te zijn.

Je verbetert op basis van de PCM kennis en vaardigheden die je opdoet je inzicht in pedagogiek en didactiek. Elke leerkracht ontwikkelt tijdens het werken met in Zicht de vaardigheid om op basis van eigen observatie en reflectie keuzes te maken die tegemoet komen aan de eigen behoeften en die van de leerlingen.

Daarnaast is het een uitgelezen mogelijkheid om, door middel van maatjesvorming en team/intervisiebijeenkomsten, ervaringen en resultaten te delen met collega’s van je eigen school en van andere scholen.

terug naar home