PCM in een notendop

Process Communication Model.

 1. Met PCM krijgt u:
 • Inzicht in de achtergrond van eigen gedrag, dat van collega’s en kinderen en krijgt u positieve invloed op communicatiepatronen binnen groepen en teams;
 • Een methode om, door echt luisteren en intunen, soepele en stevige (werk)relaties op te bouwen gebaseerd op gedeelde verantwoordelijkheid en vertrouwen i.p.v. onbegrip en angst;
 • Plezier en compassie in het werk en variatie in het contact met uw omgeving zowel binnen het werk als daarbuiten;
 • Een heldere en duidelijke visie op hoe communicatie kwalitatief efficiënter ingezet kan worden in (werk)relaties, klassituaties en overlegsituaties. Om zo optimale resultaten en een goede sfeer te realiseren;
 • Een mogelijkheid om te reflecteren op uw eigen persoonlijkheid en drijfveren en die van anderen;
 • Inzicht en tools om positief te anticiperen op (met PCM voorspelbaar) negatief gedrag. Hierdoor worden machtsstrijd en win-loose scenario’s voorkomen en resultaten sneller haalbaar.

 

 1. Nieuwe eisen, nieuwe uitdagingen
 • Het moderne onderwijs vraagt om verdere professionalisering. Snelheid en complexiteit in het onderwijs nemen toe; de invloed van ouders en culturen, het kind (weer) centraal, samenstelling van klassen en de samenwerking met (verschillende) teams, diverse projecten en overleg met andere disciplines in wisselende samenstellingen. Daarnaast zijn er verandertrajecten, organisatorische omwentelingen en wettelijke eisen.
 • Heldere, transparante communicatie die motiveert, inspireert, verbindt, erkenning geeft en, als het nodig is, dicteert is daarbij essentieel. Essentieel om vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid en wederzijds respect kinderen iets te leren, kennis te delen, soepele relaties te creëren en optimale prestaties te verrichten.
 • Hoe beter leerkrachten en teams in hun kracht staan, hoe beter dit lukt. Zij zijn het die door hun persoonlijke authenticiteit, talenten, vaardigheden om samen te werken, overtuigingskracht en oprechte aandacht het verschil maken. Voor het kind in het bijzonder en het onderwijs in het algemeen.
 • De moderne leerkracht/ directeur inspireert, stelt en geeft deze een duurzame betekenis. Hij of zij herkent misverstanden, frustratie, angst, gebrek aan motivatie en stress bij zowel zichzelf als de leerling. Hij of zij maakt echt verbinding zodat de leerling maximaal tot zijn recht komt. Op deze manier leiden de teamspirit en de sfeer in de klas tot optimale resultaten op een prettige manier. En dat is leerkracht!
 • PCM maakt positief en negatief gedrag van uzelf en van de ander inzichtelijk. Het leert u om feedback te geven op een manier die relaties sterker maakt. Ook tijdens moeizame gesprekken en in het voorkomen van conflictsituaties is PCM uiterst waardevol.
 • Daarnaast biedt PCM handvatten om uzelf een spiegel voor te houden en te reflecteren op uw eigen ontwikkelpunten waardoor u uw persoonlijke balans en zelfredzaamheid bevordert.
 • PCM is succesvol geïmplementeerd bij o.a. NASA, ING, Apple, AT&T, L’Oreal, Coca Cola, BMW en verschillende onderwijsinstellingen.

 

 1. De kern van PCM:

 

 • Volgens PCM is de persoonlijkheid van een individu opgebouwd uit een unieke combinatie van zes persoonlijkheidstypen. Gebaseerd op ieders specifieke combinatie en intensiteit van de typen, zijn karaktertrekken, percepties, motivaties, communicatiestijlen, behoeften en een voorspelbaar en zichtbaar stressgedrag helder waarneembaar.
 • Elk persoonlijkheidstype heeft zijn sterktes en zwaktes; er is geen sprake van beter of slechter. Met inzicht in de mix van deze typen in ieders persoonlijkheidshuis en de mogelijkheid om in te spelen op verschillende voorkeursstijlen en behoeftes krijgt u praktische handvatten voor uw persoonlijke ontwikkeling en voor de ontwikkeling van betere relaties.
 • Door los te komen van uw communicatievoorkeuren en aan te sluiten bij die van de ander, komt uw boodschap beter over. Zo ontstaat er erkenning, begrip, dynamiek. En bereikt u samen zoveel meer.
 • Zonder stress heeft u toegang tot de gedragselementen van alle types in uw huis en kunt u eenvoudig wisselen van het ene naar het andere persoonlijkheidstype en daardoor soepel contact maken met anderen.
 • Onder invloed van stress wordt dit vermogen tot variëren en ‘intunen’ beperkt en communiceert u vooral op de wijze die van nature het beste bij u past. Met het risico dat u de aansluiting bij de ander mist met miscommunicatie en conflicten tot gevolg.

 

 1. de zes persoonlijkheidstypen

De Harmoniser is mensgericht, harmonieus en verzorgend en stuurt aan op het opbouwen en erkenning van persoonlijke relaties.

De Gestructureerde Denker is resultaatgericht en analytisch (feiten, cijfers, data en erkenning daarvan), praktisch ingesteld en hecht meer aan zakelijke relaties.

De Doorzetter is gericht op normen en waarden en commitment, denkt vaak wat traditioneel en stuurt aan op een relatie gebaseerd op respect en vertrouwen.

De Dromer is reflectief, wil en moet regelmatig alleen zijn, zoekt naar duidelijke instructies, mijdt risico’s en wil een intellectuele relatie.

De Promotor is actiegericht en neemt risico’s, wil grote lijnen, opwinding en resultaatgerichte relaties.

De Rebel is spontaan, creatief, geïnteresseerd in humor, spel, contact maken en gericht op speelse relaties.

Aansluiten bij een PCM basistraining?
In een kleine groep (hooguit 8 deelnemers) krijg je zelfinzicht. Meer informatie:

basistraining PCM