Communicatiemodel

Ziez profIk ben meester Jelte en ik heb dé oplossing.

Ik ben meester Jelte. Ik bereik elk kind in mijn klas. Ik hou me niet echt bezig met modellen voor directe instructie. Het interesseert me niet of het geschiedenisboek uitkomt. Ik weet wat ik aan het eind van het schooljaar heb behandeld. De resultaten van de kinderen in mijn klas zijn gewoon goed. Ik snap dat elk kind basisinformatie nodig heeft. Ik ken de spellingregels. Ik werk met plannen waarin omschreven staat welke extra aandacht elk kind nodig heeft voor rekenen. Ik heb regelmatig overleg met de intern begeleider, ouders en buitenschoolse hulpverleners.

Mijn vraag. Welke 2 van bovenstaande zinnen zijn het allerbelangrijkste?

Het was een retorische vraag. Het antwoord: de eerste twee.

Ik ben meester Jelte. Ik bereik elk kind in mijn klas.

10 jaar geleden schreef ik die zinnen op. In het boekje ‘alles is taal in de schatrijke school’ beschreef ik de praktijk van alle dag op de, in mijn ogen, ideale school. Ik schreef over nieuwsgierigheid en trots zijn, over het zijn van voorlever en durven (durf weg te laten; durf te luisteren naar het kind; durf te ontdekken en durf te verbinden). Ik schreef en zie nu, terugkijkend, dat ik mijn tijd ver vooruit was.
Dat ben ik nu weer, of nog steeds.
In de Volkskrant van 29 januari staat een tweetal opiniestukken. Ik pluk er, heel selectief, wat zinnen uit. Ik haal ze uit de context, ik weet het, dus raad ik aan om de teksten integraal te lezen.

1.Ton van Haperen
“Docenten zijn geen ontwerpers. Dit zijn allemaal keuzes die het eufemistische predicaat vergissing verdienen. Om te beginnen is het vertrouwen in de invulling van leraren misplaatst. De docenten van vandaag zijn uitvoerders. Geen ontwerpers. Dat onderdeel van het lesgeven is ze al even geleden afgepakt door methodemakers en toetsmonopolist Cito.”

http://www.volkskrant.nl/opinie/voorstellen-van-de-commissie-schnabel-zijn-verzameling-holle-retoriek~a4234136/

2. Maurice de Hond
“Door de informatierevolutie is het onzinnig om ‘just in case’ te leren. We moeten kinderen nu de vaardigheden leren die ze nodig hebben om problemen die ze tegenkomen op te lossen, vaak met behulp van digitale bronnen. Kennis van internetsites vinden, beoordelen en toepassen, en samenwerken met mensen uit hun sociale netwerk, online en offline. We moeten veel ruimte geven aan creativiteit, kritisch denken, leren leren, burgerschap. Het advies van Platform Onderwijs 2032 beschrijft dat heel goed als aardig, vaardig en waardig. Mijn punt is: andere kennis en vaardigheden dan vroeger.”

http://www.volkskrant.nl/opinie/er-moet-stevig-gewied-worden-in-onderwijscurriculum~a4234143/

Zowel Van Haperen als De Hond focussen op de zinnen die ik (van de zinnen die ik in mijn inleiding schreef) minder belangrijk vindt. Ze gaan in op kennis, vaardigheden en curriculum.

Persoonlijk heb ik meer met onderstaande zinnen van Luc Stevens.

Luc Stevens:

“Onderwijzen en leren zijn interactieve en creatieve processen die van leraren de nodige aandacht voor de individuele leerling vragen. Trouwens, het advies rekent persoonsvorming en maatschappelijke toerusting naast kennisontwikkeling uitdrukkelijk tot de verantwoordelijkheden van leraren en docenten. Het instructiemodel als hét werkmodel van de leraar maakt plaats voor het relatiemodel. Daarmee zijn we terug bij authentiek onderwijs, iets anders dan wat zogeheten wetenschappelijke evidentie suggereert.”

http://nivoz.nl/opinie/luc-stevens-advies-platform-onderwijs2032/

Relatiemodel, dat is het kernwoord. Ik ben meester Jelte. Ik bereik elk kind in mijn klas.

Not types of people but types in people.

Ik werk met een relatiemodel. Het is het gedragsmodel Process Communication Model (PCM), de ontdekking van Taibi Kahler. Volgens PCM is de persoonlijkheid van een individu opgebouwd uit een unieke combinatie van zes persoonlijkheidstypen. Gebaseerd op ieders specifieke combinatie en intensiteit van de typen, zijn karaktertrekken, percepties, motivaties, communicatiestijlen, behoeften en een voorspelbaar en zichtbaar stressgedrag helder waarneembaar.
Ik heb er mijn werk van gemaakt om leerkrachten te begeleiden, teams te trainen en kinderen te helpen met die verschrikkelijke stomme, bijzondere, strenge, gevoelige, stille, actiegerichte, speelse, overtuigende, … , juffen en meesters. Ik help om relaties te ontwikkelen, behouden en bestendigen. Ik zie dat dát de basis is om tot leren te komen.

Tijdens de trainingen die ik verzorg gaat het nooit over rekenen, taal, spelling, lezen, aardrijkskunde… Het gaat nooit over de vaardigheden. Het gaat altijd over relatie. Het gaat over de kramp die leerkrachten voelen wanneer ze zich bezig moeten houden met de vaardigheden terwijl ze weten dat ze niet elk kind kunnen bereiken. Het gaat over tips, over mogelijke interventies en het besef, door de voorbeelden die ik uit de praktijk geef en die bevestigd worden, dat het roer om moet. Niet beginnen met de vaardigheden, het curriculum, maar beginnen met de relatie.
Wanneer je weet wat elk kind nodig heeft krijg je de volgende resultaten: Het kind zit beter in zijn vel, het plezier in leren wordt vergroot en het contact met hem verbetert. Daardoor laat het kind minder distress zien, en wordt zijn energieniveau positief beïnvloed.
Wanneer we dáármee beginnen dan maken we het verschil. Ik laat het graag aan anderen over om een passend curriculum te bedenken. Er zijn mensen die dat heel goed kunnen. Ik wil echter niet dat de discussie daardoor verzand. Dat voor en tegenstanders het slechts hebben over ‘welke stof er precies moet worden aangeboden.’
Ik werk momenteel aan de ontwikkeling van de school die, naast nieuwsgierigheid, trots zijn en durf, vier pijlers heeft: – Vaardigheden; – Communicatie (PCM); – Passievol leren; – Zelfredzaamheid.

Mijn pleidooi is dat we gaan voor, zoals Luc Stevens aangeeft, authentiek onderwijs waarbij het relatiemodel centraal staat.
En daarmee is de cirkel rond en nodig ik je uit om je naam op te schrijven op de lege plek. Dat is pas echt het begin van onderwijs2032.

Ik ben meester Jelte. Ik bereik elk kind in mijn klas

Ik ben _____________________________________. Ik bereik elk kind in mijn klas

 

Meer informatie is overal op deze site te vinden. Ik beveel de volgende pagina’s van harte aan om in elk geval te bezoeken:

1. De onderwijsrevolutie. Onderwijs 2032 2.0

Dé onderwijsrevolutie

2. De brief uit mijn hart. Mijn passie:

Brief uit mijn hart

3. Het gedragsmodel Process Communication Model. Een eerste kennismaking:

PCM in een notendop

4. Van model naar de praktijk. Kijk naar de kwaliteiten van elk kind en krijg dé handvatten.

ADHD bestaat niet!

5. Een praktische handleiding om zonder stress van les naar les te gaan.

Zonder stress (van les naar les)