ADHD bestaat niet!

ZieZlogo2ADHD bestaat niet!

Het is vrijdag en ik probeer te verbeelden wat er gaat gebeuren wanneer ik dit artikel online zet. Ik besef dat ik mijn hoofd boven het maaiveld uitsteek. Hoon zal mijn deel zijn, pek en veren staan klaar als ik zeg dat ADHD niet bestaat. Of gaat toch gebeuren wat ik ten diepste geloof: bijval bij mijn stelling!

Ik pluk, om mijn stelling (ADHD bestaat niet) kracht bij te zetten, verschillende items van internet en laat er vervolgens mijn zienswijze op los.

Ik begin met de conclusie en aanbeveling (omdat ik zelf iemand ben die eerst de conclusies en aanbevelingen leest…)

Conclusie: Gedrag dat leidt tot de diagnose ADHD en ADD is niet meer dan distressgedrag van 3 van de zes persoonlijkheidstypen zoals die beschreven worden in het boek ‘’Zo kun je mij bereiken van Patricia Antersijn en Angelique van Hest). Het boek beschrijft de ontdekking van Taibi Kahler die hij vervat in het Process Communication Model (PCM). Volgens PCM is de persoonlijkheid van een individu opgebouwd uit een unieke combinatie van zes persoonlijkheidstypen. Gebaseerd op ieders specifieke combinatie en intensiteit van de typen, zijn karaktertrekken, percepties, motivaties, communicatiestijlen, behoeften en een voorspelbaar en zichtbaar stressgedrag helder waarneembaar.

Mijn aanbeveling: Kijk wat de psychologische behoefte is van het kind en zorg dat je zijn taal spreekt.

Het resultaat: Het kind zal beter in zijn vel zitten, plezier in leren zal worden vergroot en je contact met hem al verbeteren. Daardoor zal het kind minder distress laten zien, kan eventueel medicijngebruik kunnen worden afgebouwd en wordt het energieniveau van het kind positief beïnvloed.
Zo, de conclusies en aanbevelingen en opbrengst hebben we gehad. Nu hoe ik daarnaartoe heb gewerkt.

Op ‘Steunpunt adhd’ ( http://www.balansdigitaal.nl/ ) kwam ik verschillende ‘kenmerken’ tegen van ADHD/ADD

ADHD

Jonge kinderen met ADHD vallen vooral op omdat zij:

 • moeilijk stil kunnen blijven zitten
 • snel zijn afgeleid
 • moeilijk op hun beurt kunnen wachten
 • van de ene activiteit naar het andere hollen
 • niet rustig kunnen spelen
 • overdreven veel praten
 • anderen in de rede vallen
 • niet luisteren naar wat anderen zeggen
 • zich vaak in gevaarlijke situaties storten
 • moeilijk instructies kunnen volgen
 • anders reageren op straf en beloning
 • veel kwijtraken of vaak iets verliezen
 • moeilijk blijvend de aandacht kunnen richten
 • zichzelf moeilijk onder controle kunnen houden

ADD

Kinderen met ADD (ADHD van het overwegend onoplettende type) vallen op omdat zij:

 • dromerig zijn
 • passief lijken
 • teruggetrokken zijn
 • ongeorganiseerd en vergeetachtig zijn
 • niet lijken te luisteren
 • vaak dingen kwijt zijn
 • gemakkelijk afgeleid worden
 • moeite hebben met het sociale gebeuren in de klas

Op Wikipedia vond ik de volgende bouwsteen:

“Elke arts is bevoegd om de diagnose ADHD te stellen, maar de stoornis wordt doorgaans vastgesteld door een psychiater of psycholoog of door een orthopedagoog met in ieder geval een basisaantekening diagnostiek. Deze zijn hiervoor specifieker opgeleid. Alleen een arts is bevoegd om eventueel medicatie voor te schrijven.

Voor stellen van de diagnose ADHD worden verschillende testen en observaties gebruikt. Er bestaat geen standaardtest. Vanwege het gebrek aan een eenduidige manier van diagnosestelling, is de diagnose vaak willekeurig en tendentieus.

In een Zwitsers onderzoek bleek dat in 75 procent van de gevallen de diagnose ADHD ten onrechte wordt gesteld. Wanneer het om een jongen gaat is de kans op een foute diagnose nog groter. Meisjes met dezelfde symptomen als jongens werden vaker ADHD-vrij verklaard. [4]

In oktober 2005 sprak het kinderrechtencomité CRC van de Verenigde Naties zijn zorgen uit over overdiagnose van ADHD en het te vaak voorschrijven van psychoactieve middelen. Het comité sprak zich uit voor meer onderzoek naar de diagnose.”

 

Er is een maatschappelijke discussie gaande waarbinnen mijn conclusies en aanbevelingen een belangrijke stem gaan vormen.
Die maatschappelijke discussie werd op 14 januari 2016 ook op de politieke agenda gezet:

Onder de kop “ADHD -epidemie” stelden de kamerleden Pia Dijkstra en Bergkamp (beiden D66) kamervragen aan de minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de “ADHD-epidemie” (ingezonden 14 januari 2016)”

Een van de gestelde vragen wil ik u niet onthouden:
3 Deelt u (minister Schipper) voorts de mening dat met het medicaliseren van drukke kinderen de bandbreedte voor wat als ‘normaal gedrag’ beschouwd kan worden steeds verder wordt vernauwd? Zo ja, wat bent u van plan hieraan te gaan doen? Zo nee, waarom niet?

Kamerleden Dijkstra en Bergkamp verwezen naar verschillende bronnen. Deze zijn na te lezen op http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2016Z00531&did=2016D01256

De oplossing!!!

Ik werk met het communicatiemodel Process Communication Model binnen het basisonderwijs. Ik heb er mijn werk van gemaakt om leerkrachten te begeleiden, teams te trainen en kinderen te helpen met die verschrikkelijke stomme, bijzondere, strenge, gevoelige, stille, actiegerichte, speelse, overtuigende, … , juffen en meesters.

Het Process Communication Model gaat uit van zes persoonlijkheidstypen:

De Harmoniser is mensgericht, harmonieus en verzorgend en stuurt aan op het opbouwen en erkenning van persoonlijke relaties;

De Gestructureerde Denker is resultaatgericht en analytisch (feiten, cijfers, data en erkenning daarvan), praktisch ingesteld en hecht meer aan zakelijke relaties;

De Doorzetter is gericht op normen en waarden en commitment, denkt vaak wat traditioneel en stuurt aan op een relatie gebaseerd op respect en vertrouwen;

De Dromer is reflectief, wil en moet regelmatig alleen zijn, zoekt naar duidelijke instructies, mijdt risico’s en wil een intellectuele relatie;

De Promotor is actiegericht en neemt risico’s, wil grote lijnen, opwinding en resultaatgerichte relaties;

De Rebel is spontaan, creatief, geïnteresseerd in humor, spel, contact maken en gericht op speelse relaties.

Ik heb aan 2000 leerkrachten gevraagd om van een van de kinderen in hun klas het gedrag te beschrijven waarvan ze het lastig vonden om mee om te gaan. Ik liet ze beschrijven wat het gedrag met hen deed en wat ze graag zouden willen.

Het gedrag dat ze beschreven was voornamelijk het gedrag dat hierboven in steekwoorden staat bij “de kenmerken van ADHD/ADD.” Keken we verder tijdens de bijeenkomsten dan kwamen de leerkrachten vooral tot de conclusie dat hun ‘risicokinderen’ vooral naar de wereld kijken door de bril van ‘reacties’ (likes and dislikes), ‘actie’ en ‘reflecties’.

Het zijn de brillen van de PCM persoonlijkheidstypen rebel, de promotor en de dromer.

Ik beschrijf hierna het distressgedrag (PCM, Taibi Kahler) van het kind, in de ogen van veel leerkrachten de zogenaamde ‘risocokinderen’, dat op een van deze manieren naar de wereld kijkt en vergeleek het met de kenmerken die ik vond op de website ‘steunpunt ADHD’

Het Rebel persoonlijkheidstype laat, als communicatie niet goed is en er niet wordt voldaan aan zijn behoeften het volgende negatieve gedrag zien:

Ik laat dingen uit mijn handen vallen, sta op zonder toestemming, houd me van de domme, jammer en klaag en ik kan de klas verstoren. Ik gooi met dingen, neem wraak en geef anderen de schuld. Ik haal van alles uit de kast en speel het spel van ‘ja maar’.

Het Promotor persoonlijkheidstype laat, als communicatie niet goed is en er niet wordt voldaan aan zijn behoeften het volgende negatieve gedrag zien:

Ik wil ‘cool’ overkomen, sta op zonder toestemming, maak opdrachten niet af, neem zaken over, stel confronterende vragen en val in de rede, ik geef anderen de schuld en breek of negeer regels. Ik zeg ‘je’ als ‘ik’ bedoeld wordt en ik manipuleer en stook op.

Het Dromer persoonlijkheidstype laat, als communicatie niet goed is en er niet wordt voldaan aan zijn behoeften het volgende negatieve gedrag zien:

Ik slaap in de klas, vlucht naar de wc of ergens anders naar toe, ik sluit me af, stel geen vragen en wacht passief af. Ik ‘verdwijn’ in de groep, start met opdrachten maar maak ze niet af. Ik dagdroom en ben traag met het bij elkaar zoeken van mijn spullen.

Wanneer je de beide lijstjes kenmerken ADHD/ADD van het steunpunt ADHD en beschreven negatief gedrag (PCM) vergelijkt zie je hetzelfde.

Ik breng weer even in herinnering: “Voor stellen van de diagnose ADHD worden verschillende testen en observaties gebruikt. Er bestaat geen standaardtest. Vanwege het gebrek aan een eenduidige manier van diagnosestelling, is de diagnose vaak willekeurig en tendentieus.” (Wikipedia)

Mijn overtuiging is:

Kinderen met ADHD/ADD laten gedrag zien dat niet meer of minder is dan het distressgedrag dat ze laten zien wanneer er niet wordt voldaan aan hun psychologische behoefte.

De oplossing:

Kijk wat de psychologische behoefte is van deze kinderen en zorg dat je hun (PCM)taal spreekt. Dan krijg je het resultaat dat ik beschrijf in mijn inleiding. (Het kind zal beter in zijn vel zitten, plezier in leren zal worden vergroot en je contact met hem al verbeteren. Daardoor zal het kind minder distress laten zien, kan eventueel medicijngebruik kunnen worden afgebouwd en wordt het energieniveau van het kind positief beïnvloedt.)
De psychologische behoefte van het Rebel persoonlijkheidstype is “speels contact.”

Je helpt hem door het voor hem leuk te maken. Bied spelvormen en activiteiten aan die meerdere zintuigen aanspreken; Gebruik educatieve computerspellen, simulaties; Geef teamopdrachten; Doe iets onverwachts; …

De psychologische behoefte van het Promotor persoonlijkheidstype is “spanning en actie.”

Je helpt hem door spanning en actie te bieden. Hoe? Geef duidelijke aanwijzingen; Beweeg en gebruik gebaren tijdens je communicatie; Relateer de inhoud van wat je zegt aan de dagelijkse praktijk; Sta toe om af en toe deals te maken; Maak gebruik van verrassingen; Wees helder en duidelijk;…

De psychologische behoefte van het Dromer persoonlijkheidstype is dat ze graag horen wat je van ze verwacht en vindt alleen werken fijn. Je helpt ze door ze alleen te laten zijn en te reflecteren. Je kunt ze helpen door reflectietijd in te bouwen. Hoe? Geef de mogelijkheid om alleen te zijn; Stuur ze om een boodschap; Geef ruimte om opdrachten alleen te doen; Geef duidelijke aanwijzingen; Prioriteer opdrachten; Geef korte bondige opdrachten; Wees helder, duidelijk en concreet in je communicatie;…

In feite geef ik hier interventies voor kinderen die gelabeld worden met ADHD/ADD. De interventies zijn erop gericht om de kracht van elk kind vergroten. Belangrijk te vermelden is dat een kind geen ‘Rebel’ IS maar veel energie heeft in het persoonlijkheidstype rebel.

Veel pas je al toe omdat je er in de praktijk achter kwam dat het werkt. Je weet NU dat het werkt omdat je voldoet aan de psychologische behoefte van het kind.

Ik weet NU dat deze kinderen geen ADHD hebben. Ze laten distress gedrag zien waardoor hun omgeving (leerkrachten, ouders, hulpverlening) onvoldoende ziet wat het kind nodig heeft en waar het goed in is.

 

Mijn overtuiging: ADHD bestaat niet omdat dat uitgaat van negatief gedrag en te weinig van de kwaliteiten van elk van de kinderen.

Samen kunnen we zorgen voor een doorbraak. Laten we dat doen!

Bel me wanneer je meer wilt weten of me uitnodigt voor een gesprek/discussie. Wanneer je me uitnodigt heb ik meer dan oneliners nodig om duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik heb namelijk veel energie in mijn dromer persoonlijkheidstype. Dat herken je aan het feit dat ik bedachtzaam, reflectief, fantasierijk en kalm ben. Ik heb geen ADD, ik ben geen dromer, ik ben Jelte!

06 24127522 Jelte van der Kooi

www.ziez-onderwijs.nl

Voor dit artikel heb ik gebruik gemaakt van het boek “Zo kun je mij bereiken” van Patricia Antersijn en Angelique van Hest (2 e herziene druk, uitgeverij Booklight / Process Communication Nederland)

http://www.ziez-onderwijs.nl/pcm-in-een-notendop/

www.processcommunication.nl

informatie waar kamerleden Dijkstra en Bergkamp (D66) naar verwijzen

http://demonitor.ncrv.nl/de-adhd-epidemie/nieuw-onderzoek-de-adhd-epidemie

http://www.nvvp.net/website/nieuws/2015/kinderpsychiaters-bezorgd-over-toename-gebruik-adhd-medicatie

http://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/optimale-gezondheidszorg/adhd-medicatie-en-maatschappij