Brief uit mijn hart

fiets op padDe meest spannende doorbraak in het onderwijs van de 21e eeuw gaat niet over de aanpassing van het curriculum maar om het belang van verbinding.

De brief uit mijn hart.

Beste beleidsmakers, directeuren en leerkrachten, onderwijsmensen, ouders, iedereen.

Als kind vroeg ik me al af waarom meester F. mij kon bereiken, waarom ik aan zijn lippen hing en hoe het hem lukte om mij te bereiken en me de ruimte te geven waardoor ik het prettig vond om naar school te gaan. We werden bij hem thuis uitgenodigd op kraamvisite, vertelden moppen in de klas en mochten onze eigen toneelstukken schrijven en uitvoeren. Ik had ook les van meester K. die het maar niet lukte om me te motiveren. Het kan zijn dat hij met ons in een gehorig noodlokaal zat, dat we wat ouder waren, dat er twee groepen samengevoegd werden waardoor we met 35 kinderen (en een gestreste meester) op 64 vierkante meter bivakkeerden of…
Elke leerling heeft zijn favoriete meester of juf en, laten we eerlijk zijn, ook andersom is dat zo.

Jarenlang heb ik me, eerst als leerkracht in het basisonderwijs, vervolgens als directeur van een school in Oost-Groningen hard gemaakt en ingezet om de betrokkenheid van elke leerling bij het leren te vergroten. Met innovatieve, creatieve projecten (zoals een stadsbus op het schoolplein; 70 deuren ingegraven in de berm van het kanaal, voorzien van gedichten van elk kind en voorzien van kunstwerken door diezelfde kinderen) bereikte ik, bereikten wij elke leerling omdat elk kind geraakt werd en de projecten die we opzetten aansloten bij de leef en belevingswereld van alle betrokkenen. En omdat we er zelf zo van genoten.

Ik heb een ‘schatrijke leeromgeving’ gecreëerd  waar ik het boek “alles is taal in de schatrijke school” over heb geschreven. Toenmalig staatssecretaris van onderwijs, mevr. Sharon Dijksma heeft het voorwoord voor het boek geschreven en heeft de school waar zich dit afspeelde bezocht om met eigen ogen te zien wat voor hele mooie dingen er gebeurden.

Ik ben daarnaast verhalen gaan schrijven over een bizoendere meester (zo bijzonder dat je hem – of zijn avontuurlijke hilarische voorvallen- zou willen kussen). Meester Korneel leeft voor, laat beleven en laat anders kijken. Meester Korneel heeft zelf zijn eigen glossy magazine. Waarom? Om leerlingen en leerkrachten te laten zien dat onderwijs meer is dan het overdragen van leerstof. Dat het nodig is dat je als leerkracht elk kind raakt. Dat het niet alleen gaat over gedachten, meningen en feiten maar ook over spanning en actie, speels contact, samen werken en tijd om alleen te zijn.  En om jou, de leerkracht.

Wat ik toen niet wist maar nu wel is HOE ik elke leerling kon bereiken. En dat is waarom ik dit schrijf. Omdat ik geloof dat het anders kan, beter, leuker, mooier. En dat dat niet eens zo moeilijk is. Maar dat we het wel vaak moeilijk maken. Voor de leerkracht, voor de leerlingen.

In mijn huidige werksituatie kom ik jaarlijks in contact met honderden leerkrachten. Ik verzorg workshops en trainingen en begeleid en bereik schoolteams. Mijn uitgangspunt is dat elke leerkracht ELKE leerling in zijn klas echt kan bereiken. Ik nodig de leerkrachten, intern begeleiders en de directie uit om na te denken, ‘om’ te denken en door te denken over wat elke leerling nodig heeft en er meteen iets mee te doen. Ik laat ze zien dat leerlingen een voorkeursstijl hebben  en dat je die kunt zien door écht te kijken.  Voorkeursstijlen die observeerbaar zijn en die jou laten zien hoe die ene leerling de wereld waarneemt door gedachten, meningen, actie, reactie, inactie (reflectie) of gevoelens. En dat jouw taal niet perse de taal van de leerling hoeft te zijn.

Dat doe ik door de vele voorbeelden uit de praktijk uit te beelden, te verwoorden en tot leven te laten komen waardoor leerkrachten inzien hoe je elke leerling nog beter kunt bereiken en ze te laten ervaren (door er samen direct mee aan de slag te laten gaan) hoe ze dat kunnen doen. En dat ze zelf hiervoor de sleutel zijn. Want een levendige groep leerlingen in jouw lokaal bereiken, is niet voor iedere leerkracht even makkelijk.

Door van elke leerling in je klas te weten wat zijn of haar taal is kan de leerkracht iedere leerling bereiken. Want zonder contact, hoort het kind niet wat jij wilt zeggen. Zonder echt contact geen leren. Wel veel ruis, en ook veel stress voor de leerkracht en de leerling. Door de leerkracht de handvatten te geven om te kijken en te reageren met de juiste interventies (gedrag, aanspreektoon, bij het kind passende woorden; houding; gezichtsuitdrukking, lesinterventies) lukt het om elk kind te bereiken, motiveren en stressvrij maken/ houden. En leert het kind

Veel leerkrachten vinden het gedrag van sommige leerlingen lastig. Ze willen graag dat de leerling luistert, en doet wat zij willen. Ze hebben vaak al van alles geprobeerd om het gedrag te veranderen en leggen de oorzaak van het gedrag van de leerling vaak buiten zichzelf. Het is ook makkelijker om de oorzaak van het gedrag van de leerling te leggen bij ‘de ouders’, ‘de opvoeding’, ‘iets in de leerling’. Als leerkracht heb je ooit gekozen voor dit zeer moeilijke vak in de overtuiging en roeping dat je elke leerling wat wil en kan leren. Ik geloof dan ook niet dat leerkrachten ongemotiveerd zijn of dat ze ongemotiveerde kinderen in de klas willen hebben. Wel dat ze vaak niet weten ze HOE ze elke leerling kunnen bereiken. En dat zorgt voor minder energie, misschien zelfs frustratie. Hetzelfde geldt voor leidinggevenden die ook niet voor elke leerkracht een passende leiderschapsstijl (kunnen) toepassen.

‘Mooi verhaal Jelte, en wat kunnen we hier nu mee?’ denkt u wellicht.  Terechte vraag. Ik neem u graag mee in waar ik denk dat de oplossing ligt: Als ik jouw taal spreek, hoor jij wat ik zeg.

Iedereen is uniek. Jij, je collega’s, ouders en alle leerlingen in je school. In je werk is dat je uitgangspunt. Je doet je best om een goede relatie met elk van de leerlingen, collega’s en ouders in je klas/ je school te hebben en te onderhouden. En tegelijkertijd schuurt dat met de dagelijkse praktijk. Hoe goed je je best ook doet, het lukt je niet altijd om elke leerling, collega en ouder te bereiken en je lokaal/ je school zo in te richten en je manier van lesgeven/ leidinggeven zo vorm te geven dat leren voor elke leerling uitdagend, leuk en spannend is waarbij je tegemoetkomt aan de behoeften van elk van die unieke leerlingen/ collega’s/ ouders.
Uit ervaring weet je daarnaast dat de manier waarop je iets zegt van invloed is op hoe een ander reageert. Maar hoe gaat dit in z’n werk?

Taibi Kahler, een Amerikaans klinisch psycholoog, heeft veel onderzoek gedaan naar HOE we iets zeggen.
Hij onderzocht woorden, toon, gebaren, mimiek en lichaamshouding en kwam tot verrassende conclusies.
Hij ontdekte observeerbare patronen in gedrag. Vrij vertaalt: bepaalde clusters van gedrag die niet alleen aangeven welke ‘taal’ iemand spreekt, maar ook hoe iemand gemotiveerd wordt, welk gedrag iemand laat zien onder stress en in welke omgeving iemand het meest op z’n gemak is.

In totaal ontdekte hij zes clusters en gaf ze de namen Harmoniser, Gestructureerd denker, Doorzetter, Rebel, Dromer, Promotor. Hij benadrukte dat iedereen de kenmerken van al deze clusters in zich heeft. Echter één cluster is dominant. Hij noemt dit het Basistype.

Zijn ontdekkingen heeft hij samengevat in het Process Communication Model.
Voor het onderwijs betekent dit dat er nu een antwoord is op de vraag HOE je als leerkracht iedere leerling, iedere collega kunt bereiken! Leer de ‘taal’ spreken van elk type, leer de gedragsclusters herkennen en leer hoe je elke type kunt motiveren, hoe je stressgedrag kunt voorkomen of als het toch voor komt je een gerichte interventie kunt doen.

Deze inspirerende interactieve training is gebaseerd op de ontdekking van Taibi Kahler en is samen te vatten in drie woorden:

Zelf in Zicht!

De uitdaging voor jou ligt in het bereiken van iedere leerling in de groep en elke collega op de werkvloer. Versterk je leerkracht is een hands-on aanpak, op basis van het model PCM. Het biedt en deelt waardevolle en praktische inzichten die al door veel leerkrachten met succes worden toegepast. Door het identificeren van het basis-persoonlijkheidstype van de leerling en je collega en het begrijpen van je eigen persoonlijkheidsstructuur, ontdek jij hoe je álle leerlingen, collega’s kunt motiveren, dat je communicatie op maat biedt en hierdoor ieder ander nog beter ziet. Echt contact maken, jezelf blijven en in je werk het leuke met het effectieve combineren. Het Process Communication Model® is waardevol om conflictsituaties te begrijpen, te leren hoe je ze voorkomt en hoe je zorgt voor harmonie in je klas, met collega’s en ouders.
Ik zit boordevol ideeën hoe we het onderwijs kunnen versterken, hoe we de leerkrachten kunnen helpen en versterken om leerlingen echt te motiveren. Ik geloof dat het geen onwil is van de leerkracht maar dat nog niet alle gereedschappen helder en transparant inzichtelijk zijn. Dit is mijn missie, een oproep recht uit mijn hart.

Ik zou heel graag met u in gesprek gaan hoe leerkrachten zichzelf kunnen versterken, op een leuke, transparante en positieve manier. Hoe ze zelf aan het stuur kunnen zitten in hun klas en het spel spelen van motivatie en resultaten.

Ik laat me graag door u uitnodigen om u te laten zien dat het mij (en dus elke leerkracht) lukt om elke leerling te bereiken door de kracht van elke leerkracht te versterken.

In 2008, ten tijde van het verschijnen van “Alles is taal in de schatrijke school” was ik zelf nog niet ver genoeg om vanuit autoriteit deze boodschap goed genoeg voor het voetlicht te krijgen. Ik riep leerkrachten destijds op om te verbinden, te luisteren naar de leerling, hoge verwachtingen te hebben en binnen kaders los te laten. Meer dan een oproep was het niet. Vandaag doe ik dezelfde oproep, met mijn kennis van nu.

NU, anno 2019, weet ik dat het gevoel dat ik had als leerkracht en directeur (door mijn aanpak en daarmee die van de school – obs de Badde in Musselkanaal-) versterkt wordt door de praktische en gevalideerde aanpak die ik nu toepas om letterlijk elk kind te bereiken op basis van het Process Communication Model (PCM). Ik ben blij dat ik het werk en de uitspraken van Taibi Kahler ben tegengekomen: “Hoe je iets zegt is belangrijker dan wat je zegt.” Of: “Als je wilt dat ze luisteren naar wat je te zeggen hebt: spreek dan hun taal.”  Zijn werk geeft mij handen en voeten om aan schoolteams duidelijk te maken op welke manier ik het verschil hebt gemaakt in al die jaren voor de klas en als directeur. Over hoe je leerlingen écht kunt bereiken. Ik merk, door gesprekken met leerkrachten die ik begeleid, dat het werkt, dat ik leerkrachten weer blij zie worden, en leerlingen meer gemotiveerd zie. Het toepassen van het model met de daaraan gekoppelde interventies is geen tovermiddel. Wel is het een middel wat bewezen zorgt voor betere prestaties en een positieve werkbeleving.

Het heeft mij veel gebracht en… het werkt. En dat is de enige reden waarom ik u schrijf. Omdat ik een missie heb die ik heel graag wil delen en dat de oplossing soms heel dicht bij ligt. In de leerkracht. Onderwijs moet leuker. Onderwijs kan leuker. Laten we van droom naar realiteit gaan.

Samen met u ga ik graag aan de slag om de motivatie en het plezier terug te brengen en niet opbrengsten leidend te laten zijn maar de leerkracht. Elke leerkracht. En daardoor elke leerling.

Laten we vandaag nog beginnen. Ik hoop u snel te kunnen spreken. Of je te ontmoeten tijdens de eerstvolgende driedaagse basistraining die ik verzorg over PCM: http://www.ziez-onderwijs.nl/basistraining/

Met vriendelijke groet,

Jelte van der Kooi

ziezkijkt@gmail.com
06 24127522

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *