Tien vragen waarop je nee zou willen antwoorden.

help2Tien vragen waarop je nee zou willen antwoorden.

Heb je een moeilijke, lastige, uitdagende groep?
Zit je geregeld met je handen in het haar?
Denk je vaak: was het maar drie uur?
Ben je veel tijd kwijt met brandjes blussen?
Verzucht je weleens: ‘Ik weet het nu echt niet meer?’
Heb je alles al een keer geprobeerd maar leek niets te werken?
Glipt de klas je tussen de vingers vandaan?
Heb je een ‘ongrijpbare’ combinatie van kinderen?
Heb je het gevoel dat het je dit jaar niet lukt?
Sta je met weinig energie voor de klas?

Tien vragen.

Zelfs al wanneer je op 1 van de vragen met “ja” antwoordt is een telefoontje aan mij voldoende.

Ja, je bent goed genoeg om voor de klas te staan. Het is je jarenlang gelukt om ‘gewoon lekker les te geven.’
En dit jaar lukt het niet.
Dat brengt je aan het twijfelen.
Dat kan ervoor zorgen dat hulp vragen lastig is.
Dat snap ik.

Om je een indruk te geven hoe anderen kijken naar hoe ik ondersteun laat ik je wat ervaringen lezen van leerkrachten.

Daarna bel je me, maken we een afspraak en ondersteun ik jou. Het resultaat:
Op geen van bovenstaande top 10 vragen bij lastige groepen antwoord je nog met “ja”

Vier juffen, twee groepen 4.

‘Blijf nou eens op je stoel zitten’, ‘Blijf van elkaar af’, ‘stop met ruzie maken’, ‘luister eens naar elkaar’, ‘steek je vinger eens op’, een aantal kreten die wij dagelijks riepen in onze dynamische groepen 4. Dagelijks bespraken hoe moeizaam het allemaal liep in onze groepen. Dit zou een lang schooljaar worden. Hoe moeten we dit volhouden…

Via andere scholen hoorden we van de begeleiding van Jelte van der Kooi. Hij is gedragscoach en werkt met het PCM model. Dit is een communicatiemodel dat werkt vanuit zes persoonlijkheidstypen. Rebel, harmoniser, doorzetter, promotor, gestructureerd denker en de dromer. We hebben Jelte om hulp gevraagd. We hebben een persoonlijkheidsprofiel gekregen na het invullen van een vragenlijst. Dit profiel hebben we besproken. We leerden dat wij ertoe doen, het begint met zelfinzicht. Dit was een eye-opener. Vaak kijken we naar wat een kind verkeerd doet en bedenken wat voor diagnose hij kan krijgen, ipv naar onszelf te kijken wat wij eraan kunnen doen.

Jelte heeft de kinderen in de klas geobserveerd en samen met ons gekeken wat elk van de kinderen nodig heeft. Zo konden wij zien hoe we elk kind het beste kunnen bereiken. De vragen die we onszelf steeds stellen is: Wat heb je nodig van mij? Wat kan ik doen om jou te helpen?

Dit proces zijn we samen in gegaan, we praten met elkaar over de kinderen. ECHT over de kinderen, wat werkt bij jou wel en waarom bij mij niet? Wat moeten we doen of juist laten? We zijn enthousiast want het WERKT! Bijvoorbeeld….

Meisje, 8 jaar, groep 4. Ze speelt graag met andere kinderen, maar ze kijkt ontevreden, ze zit niet lekker in haar vel. Ze is snel boos en heeft moeite met de rekensommen. Ze geeft de moed snel op. Ze komt vaak om extra uitleg vragen. Wij dachten aan een rekenprobleem. De stof zou te moeilijk voor haar zijn. Door PCM zijn we gaan kijken wat voor persoonlijkheidstype zij is. Ze heeft veel harmoniser-energie. Ze raakt in de distress doordat ze niet gezien wordt door ons vanwege de dynamische groep. We hebben haar een verzorgende taak gegeven, kopje van juf wegbrengen of de planten water geven. We zagen dat ze door deze aandacht uit de distress kwam. Ze bloeide op.

Jongen, 8 jaar, groep 4. Hij is een enthousiaste, spontane jongen. Hij zegt alles wat in hem opkomt. Hij is een duidelijke leider in de klas. De andere kinderen aanbidden hem, maar zijn ook wel een beetje bang voor hem. De hele dag praat hij door de klas heen.  Door PCM zijn we gaan kijken wat voor persoonlijkheidstype hij is. Hij heeft veel promotor-energie. Hij raakt in de distress doordat hij steeds moet meedoen in het groepsgeheel. Hij moet dingen aanhoren, die hij al lang weet. Hij heeft de drive om continue door te gaan. We zorgen er nu voor dat hij gauw aan het werk kan en uitdagende opdrachten krijgt. Hierdoor zien we enorme vooruitgang. De hele groep profiteert hiervan. En hij zit beter in zijn vel.

Kortom het heeft ons heel veel opgeleverd!! Met behulp van het PCM model is het gelukt om veel kinderen uit de distress te halen waardoor er veel meer rust en harmonie in onze groepen is gekomen. Wij zijn heel blij dat wij kennis hebben mogen maken met Jelte van der Kooi die ons heeft geholpen om het PCM model in de praktijk toe te passen!”

———-

J., Leerkracht basisonderwijs, groep 8:

Met PCM in mijn klas werd er gekeken naar de kracht van mij, als leerkracht, en naar de kracht van de individuele leerling. Door middel van PCM werd er gewerkt naar een klik tussen die twee krachten. Dit had als resultaat dat beide partijen in hun ++ kwamen te staan en er effectieve communicatie was. Door die effectieve communicatie werden het welbevinden van leerling en leerkracht; de leerresultaten en het pedagogisch klimaat verbeterd. PCM geeft niet alleen inzicht in hoe een leerling of team functioneert en communiceert, maar geeft vooral ook inzicht in jezelf en in je eigen manier van communiceren naar anderen.

———-

S., Directeur:

Met verbazing heb ik de PCM-trainer aan het werk gezien in de groepen. Door soms alleen een handgebaar, een opmerking of compliment weet hij een kind positief te bereiken.

In drie verschillende teams zijn we aan het werk geweest met PCM. Door kinderen gericht te observeren, kom je soms tot de conclusie dat een “iets andere insteek” soms een gewenster effect heeft.

Het is een praktische manier van kijken en denken, die wanneer je je het eigen hebt gemaakt, ervoor zorgt dat kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen, hierdoor vertonen ze ook vaker gewenst gedrag. En wat voor kinderen geldt, geldt natuurlijk ook voor volwassenen…
———-

De juf van W., leerling van groep 4 in het speciaal basisonderwijs.

Wat een mooi werk zet je neer! Bijzonder mooi verwoord! Hier kan ik zeker wat mee. Het schetst heel duidelijk hoe ik er eerst in stond en nu. Dit kan ik in de filmpjes ook laten zien. Ik kan W. in zijn ‘kracht’ laten zien en hoe ik hem nu bereik. Ik pakte heel vaak de kinderen aan vanuit structuur (zo doen we dat veel op school)…. Maar ook vanuit mijn kaders, nu ga ik buiten mijn kaders veel meer naar het individu en krijg je een mooi en boeiend contact met de kinderen wat mij echt veel plezier geeft. Op school merk ik dat W. aanhankelijker is geworden. Ineens kan hij niet meer goed zelfstandig rekenen.

Hij zoekt ook nog meer uitdaging (soms). Hij was ook sneller moe. Vandaag maakte hij een super mooie opmerking. Ik zat met een ander kind te werken. W. draait zich om en zegt: Nu zit je bij een ander…

Met andere woorden ‘kom bij me’. Toen ik hem zei dat ik ook zo bij hem kwam, was het goed. Ik geniet er wel echt van en ik zie dat W. er ook van geniet.

———-

Ik kan (op papier) uitleggen WAT ik doe en HOE ik je begeleid. Eenvoudiger is het om me te bellen.

Dat is het begin. En aan het eind van de begeleiding zeg je, zoals deze juf verwoordde:

“Doordat ik nu veel meer ontspannen kan zijn, lukt het ook veel beter om de kinderen te geven wat ze nodig hebben en dit zullen ze vast en zeker merken. 

Kortom: Je hebt me in de afgelopen periode geholpen om de kinderen gewoon weer te zien zoals ze zijn: prachtig om mee te werken. Een beter beroep dan leerkracht kan ik me niet indenken!”

06 24127522

ziezkijkt@gmail.com