veerkrachten

Veerkrachten.

Een webinar ‘verkorte leerroute’; een (ingekorte) thuisversie van een model voor directe instructie; een ingekorte zomervakantie. Ik kom het tegen op social media en ik twijfel of het fakenews is of niet.

Het lijken en blijken initiatieven te zijn die te maken hebben met de didactische (lees leeropbrengsten) kant van het onderwijs.

Zwaar onderbelicht daarbij is de rol van de leerkracht.

Ik voel me geroepen en uitgedaagd te beschrijven hoeveel (veer)kracht de leerkrachten hebben die rekening gaan houden om de terugkeer naar school voor elke leerling soepel en prettig en waardevol en creatief te laten verlopen.

De school is namelijk niet voor elke leerling een plek waar hij naar toe gaat om te leren. Mensen die dat denken zijn ouddenkers. 

Het is voor veel leerlingen juist een plek waar ze naar toe gaan om vrienden te ontmoeten, om lol te hebben, om kameraden te vinden die door dezelfde normen en waarden naar de wereld kijken, die net als zij verantwoordelijk willen zijn, die net als zij de tijd te nemen om te reflecteren op de toekomst, en in hun hoofd bezig zijn om de concepten die ze krijgen aangeboden om te vormen tot manieren om de wereld te verbeteren, en het is een plek waar ze leren inzien dat ze adrenalinerushes nodig hebben om actiegericht en het liefst in zo kort mogelijke tijd informatie tot zich te nemen.

Say what?!?

Al onze kinderen zijn thuis en gaan weer naar school. En je ziet dat je eigen kinderen op een andere manier naar de wereld kijken. Dat weet je, dat zie je en daar hou je rekening mee.

Dat doet elke leerkracht ook. Niet met een, twee, drie kinderen. Met 25 kinderen. Zij zijn, samen met jou, de experts.

Aan het begin van thuisonderwijs schreef ik:

Verbeeld je eens wat dat doet met je kind.

  1. Vanuit zijn vaste structuur naar een nieuwe werkelijkheid.
  2. Vanuit de kaders die zo belangrijk en onmisbaar zijn naar een nieuwe werkelijkheid.
  3. Vanuit het warme zorgzame contact met vrienden en vriendinnen dat zo belangrijk is naar een nieuwe werkelijkheid.
  4. Vanuit het speelse contact dat je met je dudes, je makkers, je kameraden hebt naar een nieuwe werkelijkheid.
  5. Vanuit je verbeeldende manier om naar de wereld te kijken naar een nieuwe werkelijkheid.
  6. Vanuit je actiegerichte drive om dingen voor elkaar te krijgen naar een nieuwe werkelijkheid.

Ik vroeg je om te verbeelden hoe dat voor elk van je eigen kinderen is. En ondertussen is die nieuwe werkelijkheid al weer de oude werkelijkheid en bereidt iedereen zich voor om de scholen, binnen de anderhalvemetermaatregelen, weer open te gooien.

Laten we daarbij ook weer de rol van de leerkracht leidend laten zijn.

Zij zijn het die hebben laten zien, zonder tussenkomst van bestuurders, autoriteiten en azijnstrooiers, dat ze binnen no-time een nieuwe werkelijkheid hebben vormgegeven, samen met de leerlingen en hun ouders.

Dat zal straks niet anders zijn. Zij zijn het die binnen een paar dagen, hooguit een week, weer een nieuwe nieuwe werkelijkheid creëren.

In die eerste dagen nadat jouw kind(eren) weer naar school gaan doen ze niets anders dan observeren, voelen, proeven, ruiken, tasten om zo met al hun zintuigen te kijken naar de leerlingen die aan hen zijn toevertrouwd.

Ze zullen vrij snel beginnen met lesgeven en gaan dan, op een natuurlijke manier, inschatten wat welke leerling nodig heeft.

Vervolgens gaan ze elkaar in het hele land raadplegen met de tools die ze nu ook gebruiken: teams; zoom; telefoon; skype; messenger; whatssapp; …

En de succesverhalen die ze vinden worden binnen een dag geimplementeerd op andere scholen. Twitter en facebook en insta gaan overlopen met filmpjes en brieven en succesvolle aanpakmogelijkheden die ze zelf hebben bedacht, ervaren en tot successen hebben omgeturnd.

Gun de leerkrachten om vanuit de kracht die ze zelf hebben onze kinderen te bereiken.

Er komt geen nieuwe werkelijkheid die bedacht gaat worden door mensen op afstand. De enige zekerheid is dat er telkens een nieuwe werkelijkheid zal zijn, en dat onze leerkrachten in staat zijn om samen een waardevolle richting te bepalen waarin structuur, logica en gedeelde verantwoordelijkheid gemeengoed gaan zijn.

Zij, onze leerkrachten, zijn het die de toekomst vormgeven door te verbeelden hoe die er uit ziet en in het hier en nu over te gaan tot actie.

Vertrouw op hun competentie, omarm ze, laat ze actiegericht verbeelden en je gaat zien dat onze kinderen met een glimlach om de mond en een twinkeling in de ogen thuis komen en verder gaan met het leven dat ze kennen en al een groot deel van hun leven de realiteit is.

Onze kinderen zijn namelijk niet veranderd. De wereld is veranderd en de veerkrachten… eeeeh… leerkrachten gaan samen met ons aan de slag om onze kinderen te begeleiden.

Jelte van der Kooi